Home | Úvod | Linky || Prezident SR | Predseda vlády SR | Úrad vlády SR | NR SR | Ústavný súd SR || OSN | EU | NATO

 

Parlamentný Kuriér
  Časopis Národnej rady Slovenskej republiky  

CCLXIII. - CCLXIV. ČÍSLO 2018

cenník reklamy | pridať | servis | E-mail   

PARLAMENTNÝ KURIÉR
časopis z Národnej rady
Slovenskej republiky

Mesačník, ročník XXVI.

Vydavateľ:
Slovenská národná reklamná
a realitná agentúra, spol. s r. o.
v spolupráci s Národnou radou SR, Vládou SR a Prezidentskou kanceláriou SR

Sídlo a adresa redakcie:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2

Adresa pre poštové zásielky:
Slovenská národná reklamná
a realitná agentúra, spol. s r. o.
P.O.BOX 115
830 00 Bratislava 3
parlamentny.kurier@gmail.com
frantisek.nagy101@gmail.com
(šéfredaktor)
www.parlamentnykurier.sk

Registrované MK SR č. EV4085/10
ISSN 1335–0307

Šéfredaktor:
František Nagy

Riaditeľ vydavateľstva:
Ľuboš Jurík

Redakcia:
Anna Komová
Peter Ondera
Mária Šišuláková
Peter Zemaník

Redakčný kruh:
Tibor Baštrnák
Ján Budaj
Natália Grausová
Tibor Jančula
Petra Krištúfková
Peter Osuský

Generálny riaditeľ:
František Nagy

Asistentka riaditeľa:
Magdaléna Horáková
0903 766 995

Inzercia: 0903 715 585

Riaditeľ pre obchod a marketing:
Marián Reisel
0903 599 099, 0905 224 492

Typo & lito:
AppleStudio

Tlač:
Kníhtlač Gerthofer

Fotografie:
Rudolf Bihary, archív redakcie

Predplatné a objednávky na uverejnenie reklamy prijíma:

Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r. o.
Hríbová 31, 945 01 Komárno
IČO: 31440517

Cena jedného výtlačku bez DPH: 10,60 €

Dátum a miesto vydania: Bratislava, december 2018

Foto na titulnej strane:
Dóm svätej Alžbety v Košiciach

Obsah / CCLVI. – CCLVIII. ČÍSLO 2016


Predseda vlády SR

Držíme slovo (R. Fico) ... 2

Predseda Národnej rady SR

Máme za sebou dobré zákony (A. Danko) ... 3

Medzinárodné právo

Arbitrážny tribunál v otázke Juhočínskeho mora nie je legitímnym medzinárodným tribunálom (L. Lin) ... 4

Ministerstvo financií SR

Slovenské predsedníctvo dosiahlo významný úspech (P. Kažimír) ... 6

Svet financií

Dvakrát meraj, až potom strihaj... (Rozhovor s I. Bérešom) ... 7

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Musíme trvalo vyriešiť dopravnú situáciu na kritických miestach (Rozhovor s Á. Érsekom) ... 8
Čas sú peniaze, v leteckej doprave mnohonásobne (Rozhovor s M. Némethom) ... 10

Doprava na Slovensku

Úspešne a zodpovedne (Rozhovor s M. Bartošom) ... 12

Ministerstvo hospodárstva SR

Ekologizácia energetiky je nielen trend, je to nevyhnutnosť (Rozhovor s P. Žigom) ... 13

Ministerstvo životného prostredia SR

Bratislavský proces pre zelenú ekonomiku je cestou k pokroku (Rozhovor s L. Sólymosom) ... 14
Medzinárodné dohovory a mimovládky pomáhajú k čistej vode (Rozhovor s N. Kurillom) ... 16
Národný zoznam území európskeho významu sa do roka rozšíri (Rozhovor s B. Suskom) ... 18
Vlani Slovensko na zmenu klímy minulo skoro 2 milióny eur (Rozhovor s G. Fischerovou) ... 25
V hospodárení s vodou máme stále veľké rezervy (Rozhovor s V. Novákom) ... 26

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Nároky na poľnohospodárstvo a kvalitu potravín rastú (Rozhovor s G. Matečnou) ... 20

Lesy SR

Čo bolo v minulosti normou, dnes už nestačí (Rozhovor s M. Staníkom) ... 22

Slovenský priemysel

Verejné poukazovanie na kresťanské korene Európy (Rozhovor s A. Barcíkom) ... 24

Národná rada SR

Spolupráca je dôležitá aj pre ochranu životného prostredia (Rozhovor s P. Antalom) ... 29
Životné prostredie a emisie (Rozhovor s D. Muňkom) ... 31
Zelená ekonomika, zelené Slovensko (Rozhovor s J. Budajom) ... 32
Vodné hospodárstvo je pod drobnohľadom aj na Slovensku (Rozhovor s A. Zemanovou) ... 33
Občania Slovenska pochopili, čo je to zdravý domáci produkt... (Rozhovor so S. Becíkom) ... 35
Životné prostredie a poľnohospodárstvo (Rozhovor s E. Antošovou) ... 38
Transparentnosť a podnikanie v poľnohospodárstve (Rozhovor s M. Krajkovičom) ... 40
Téma pozemkového vlastníctva je stále živá (Rozhovor s M. Feckom) ... 41

Vláda SR

Menej rozvinuté okresy a poľnohospodárstvo Slovenska (Rozhovor s A. Marcinčinom) ... 37

Štátne lesy SR

Cieľom je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov ... 44

Slovenské pôdohospodárstvo

Únia trpí včelárskou mizériou, Slovensko zatiaľ nie ... 46
Dosahované výsledky nezodpovedajú výške eurodotácií ... 47

Reklama

Stiahnite si celé aktuálne čísla magazínu, kliknite sem: CCLVI - CCLVIII. ČÍSLO!

Parlamentný Kurier - Facebook

Vyberáme z aktuálneho čísla

Pápež je najvzácnejší človek, s akým som sa mohol stretnúť (A. Kiska)

SR je v rámci debát na summite o dlhodobom rozpočte obhajcom kohézie (P. Pelegrini)

Som hrdý na to, že som mohol byť pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2019 (A. Danko)

Najväčší modernizačný projekt ozbrojených síl v histórii sa stáva realitou (P. Gajdoš)

Aktualizácia
06.01.2019 21:38:36

Pridaj svoj e-mail

Copyright © Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o., 2000 - 2019 | All rights reserved