Home | Úvod | Archív | Objednávka | Linky || Prezident SR | Predseda vlády SR | Úrad vlády SR | NR SR | Ústavný súd SR

 

Parlamentný Kuriér
  Časopis Národnej rady Slovenskej republiky  

CCLXII. ČÍSLO 2017

cenník reklamy | pridať | servis | E-mail   

PARLAMENTNÝ KURIÉR
časopis z Národnej rady
Slovenskej republiky

Mesačník, ročník XXV.

Vydavateľ:
Slovenská národná reklamná
a realitná agentúra, spol. s r. o.
v spolupráci s Národnou radou SR,
Vládou SR a Prezidentskou kanceláriou SR

Sídlo a adresa redakcie:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2

Adresa pre poštové zásielky:
Slovenská národná reklamná
a realitná agentúra, spol. s r. o.
P.O.BOX 115
830 00 Bratislava 3
parlamentny.kurier@gmail.com
frantisek.nagy101@gmail.com
(šéfredaktor)
www.parlamentnykurier.sk

Registrované MK SR č. EV4085/10
ISSN 1335–0307

Šéfredaktor:
František Nagy

Riaditeľ vydavateľstva:
Ľuboš Jurík

Redakcia:
Anna Komová
Peter Ondera
Mária Šišuláková
Jozef Šucha
Peter Zemaník

Redakčný kruh:
Tibor Baštrnák
Ján Budaj
Natália Grausová
Tibor Jančula
Petra Krištúfková
Peter Osuský

Jazyková redaktorka:
Jitka Madarásová
madar224@gmail.com

Generálny riaditeľ:
František Nagy

Asistentka riaditeľa:
Magdaléna Horáková
0903 766 995

Inzercia: 0903 715 585

Riaditeľ pre obchod a marketing:
Marián Reisel
0903 599 099, 0905 224 492

Typo & lito:
AppleStudio

Tlač:
WELTPRINT, Bratislava

Fotografie:
Rudolf Bihary, TASR
archív Európskej komisie, archív redakcie

Predplatné a objednávky na uverejnenie reklamy prijíma:

Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r. o.
Hríbová 31, 945 01 Komárno
IČO: 31440517

Cena jedného výtlačku bez DPH: 5,30 €

Dátum a miesto vydania: Bratislava, december 2017

Foto na titulnej strane:
TASR - Pápež František

Obsah / CCLIX. – CCLXI. ČÍSLO 2017


Predseda vlády SR

Výjazdové rokovania vlády SR (R. Fico) ... 2

Vláda SR

Jednotný digitálny trh (Rozhovor s P. Pelegrinim) ... 3

Obchod na Slovensku

Podporujeme regionálnych výrobcov (Rozhovor s F. Krenželákom, T. Čulíkom a M. Užíkom) ... 5

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Dopravná infraštruktúra potrebuje ďalšie financovanie (V. Stromček) ... 7
S cestovným ruchom u nás stále nemôžeme byť spokojní (Rozhovor s P. Ďurčekom) ... 9
Modernizáciou železníc znižujeme zaostávanie za Európou (Rozhovor s J. Farkašom) ... 11
Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ: výrazný pokrok v rokovaniach a nové témy (Rozhovor s Ľ. Vodzinskou) ... 17
Z pohľadu eurofondov sme na špici v rámci programov (Rozhovor s V. Šoltysovou) ... 18
Usilujeme sa o splavnosť Dunaja aspoň 300 dní ročne (Rozhovor s J. Moravčíkom) ... 20
Nová urbánna agenda chráni Zem a jej život (Rozhovor s E. Szolgayovou) ... 21

Doprava na Slovensku

Železničná doprava potrebuje ambicióznejšiu stratégiu (Rozhovor so S. Podmanickým) ... 13

Zväz logistiky a zasielateľstva SR

Rozvoj logistických služieb na Slovensku (Rozhovor s F. Komorom) ... 15

Národná rada SR

Zmeny v daniach, aj keď ohlásené, spravidla prekvapia (Rozhovor s E. Adamčíkom) ... 24
Aby sa ľudia cítili bezpečne (Rozhovor s Ľ. Galkom) ... 37
Moderná verejná správa (Rozhovor s G. Grendelom) ... 38
Ani na sociálny rozmer netreba zabúdať (Rozhovor s I. Chomom) ... 39
Úroveň sa dosiahne keď... (Rozhovor s R. Kaščákovou) ... 41
Sila je aj v regiónoch (Rozhovor s B. Kollárom) ... 42
Aj vplyv vonkajšieho prostredia má svoj význam (Rozhovor s R. Balážom) ... 44
Impulzy pre rast ekonomiky štátu (Rozhovor s E. Jurzycom) ... 45

Ministerstvo obrany SR

V tomto roku na obranu ide asi miliarda eur (P. Gajdoš) ... 26

Obranný priemysel SR

ALIGATOR opäť v akcii (Kerametal) ... 29

Letectvo na Slovensku

Medzinárodné centrum syntetického leteckého výcviku na Slovensku (J. Berith) ... 30

Generálny štáb Ozbrojených síl SR

Slovenská armáda musí byť pre občanov atraktívnejšia (M. Maxim) ... 31

Ministerstvo vnútra SR

Priority ministerstva vnútra v roku 2017 (R. Kaliňák) ... 33

Európsky parlament

CETA a dosah na EÚ (Rozhovor s I. Štefancom) ... 35

Verejný ochranca práv

Mimoriadna správa verejného ochrancu práv (J. Dubovcová) ... 47

Reklama

Stiahnite si celé aktuálne čísla magazínu, kliknite sem: CCLIX - CCLXI. ČÍSLO!

Parlamentný Kurier - Facebook

Vyberáme z aktuálneho čísla

Z Bratislavy do Košíc vlaky už jazdia rýchlejšie (A. Érsek)

Hospodársky sa nám darí, mohlo by sa ešte viac (P. Kažimír)

Energetická politika SR (Rozhovor s P. Žigom)

S Novým rokom prichádzajú zásadné zmeny (T. Drucker)

Zber triedeného odpadu je v životnom záujme ľudí (L. Solymos)

Aktualizácia
03.01.2018 18:52:12

Pridaj svoj e-mail

Copyright © Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o., 2000 - 2018 | All rights reserved