Home | Úvod | Linky || Prezident SR | Predseda vlády SR | Úrad vlády SR | NR SR | Ústavný súd SR || OSN | EU | NATO

 

Parlamentný Kuriér
  Časopis Národnej rady Slovenskej republiky  

CCLXIII. - CCLXIV. ČÍSLO 2018

cenník reklamy | pridať | servis | E-mail   

PARLAMENTNÝ KURIÉR
časopis z Národnej rady
Slovenskej republiky

Mesačník, ročník XXVI.

Vydavateľ:
Slovenská národná reklamná
a realitná agentúra, spol. s r. o.
v spolupráci s Národnou radou SR, Vládou SR a Prezidentskou kanceláriou SR

Sídlo a adresa redakcie:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2

Adresa pre poštové zásielky:
Slovenská národná reklamná
a realitná agentúra, spol. s r. o.
P.O.BOX 115
830 00 Bratislava 3
parlamentny.kurier@gmail.com
frantisek.nagy101@gmail.com
(šéfredaktor)
www.parlamentnykurier.sk

Registrované MK SR č. EV4085/10
ISSN 1335–0307

Šéfredaktor:
František Nagy

Riaditeľ vydavateľstva:
Ľuboš Jurík

Redakcia:
Anna Komová
Peter Ondera
Mária Šišuláková
Peter Zemaník

Redakčný kruh:
Tibor Baštrnák
Ján Budaj
Natália Grausová
Tibor Jančula
Petra Krištúfková
Peter Osuský

Generálny riaditeľ:
František Nagy

Asistentka riaditeľa:
Magdaléna Horáková
0903 766 995

Inzercia: 0903 715 585

Riaditeľ pre obchod a marketing:
Marián Reisel
0903 599 099, 0905 224 492

Typo & lito:
AppleStudio

Tlač:
Kníhtlač Gerthofer

Fotografie:
Rudolf Bihary, archív redakcie

Predplatné a objednávky na uverejnenie reklamy prijíma:

Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r. o.
Hríbová 31, 945 01 Komárno
IČO: 31440517

Cena jedného výtlačku bez DPH: 10,60 €

Dátum a miesto vydania: Bratislava, december 2018

Foto na titulnej strane:
Dóm svätej Alžbety v Košiciach

Obsah / CCLXIII - CCLXIV. ČÍSLO 2018


Prezident SR

Pápež je najvzácnejší človek, s akým som sa mohol stretnúť (A. Kiska) ... 2

Predseda vlády SR

SR je v rámci debát na summite o dlhodobom rozpočte obhajcom kohézie (P. Pelegrini) ... 3

Národná rada SR

Som hrdý na to, že som mohol byť pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2019 (A. Danko) ... 4
Energetika a elektromobilita (Rozhovor s M. Kondrótom) ... 14
Agenda 2020 – podpora podnikateľského prostredia (Rozhovor s E. Hegerom) ... 15
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (Rozhovor s K. Galekom) ... 16
Obrana a bezpečnosť je záležitosť všetkých (Rozhovor s Ľ. Galkom) ... 25
Podpora domácich aj zahraničných podnikateľov je obyčajne samozrejmá (Rozhovor s J. Kiššovou) ... 29

Ministerstvo hospodárstva SR

Slovensko patrí medzi najrýchlejšie rastúce krajiny EÚ (Rozhovor s P. Žigom) ... 5
Snahou je znižovať koncové ceny elektriny (Rozhovor s J. Petrovičom) ... 12
Zlepšovanie podnikateľského prostredia je pre nás kontinuálnou výzvou (Rozhovor s R. Chovancom) ... 13

Energetika na Slovensku

Modernizácia a automatizácia v teplárenstve (Rozhovor s V. Račekom) ... 7
Jadrová bezpečnosť – najvyššia priorita (Rozhovor s V, Švugárom) ... 8

Informačné technológie

Umelá inteligencia nám poskytuje nástroje na lepšie rozhodnutia (Rozhovor s R. Frančekom) ... 10

Ministerstvo vnútra SR

Poslanci parlamentu schválili návrh novely zákona o Policajnom zbore k voľbe prezidenta PZ a riaditeľa inšpekčnej služby (D. Saková) ... 11

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zo zákona je rozhodnutie ÚRSO nezávislé (Rozhovor s Ľ. Jahnátkom) ... 18

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Eurofondové dopravné projekty majú zabezpečené spolufinancovanie (A. Érsek) ... 19

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Odvod je prvým krokom k znovunadobudnutiu potravinovej sebestačnosti (G. Matečná) ... 21

Ministerstvo zdravotníctva SR

Poplatky počas bežných ordinačných hodín odmietame (A. Kalavská) ... 22

Ministerstvo obrany SR

Najväčší modernizačný projekt ozbrojených síl v histórii sa stáva realitou (P. Gajdoš) ... 24

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

OP Ľudské zdroje pomáha zvyšovať zamestnanosť (J. Richter) ... 26

Vláda SR

Uhoľné bane nemôžeme uzatvoriť okamžite (R. Raši) ... 27

Ministerstvo financií SR

Štátny rozpočet v novembri so schodkom 855 mil. Eur (P. Kažimír) ... 28

Parlamentný denník

Obedy zadarmo budú, či sa rozkrájate alebo nerozkrájate, či si to želáte alebo neželáte ... 30

Reklama

Stiahnite si celé aktuálne čísla magazínu, kliknite sem: CCLXIII. - CCLXIV. ČÍSLO!

Parlamentný Kurier - Facebook

Vyberáme z aktuálneho čísla

Pápež je najvzácnejší človek, s akým som sa mohol stretnúť (A. Kiska)

SR je v rámci debát na summite o dlhodobom rozpočte obhajcom kohézie (P. Pelegrini)

Som hrdý na to, že som mohol byť pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2019 (A. Danko)

Najväčší modernizačný projekt ozbrojených síl v histórii sa stáva realitou (P. Gajdoš)

Aktualizácia
06.01.2019 21:38:36

Pridaj svoj e-mail

Copyright © Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o., 2000 - 2019 | All rights reserved