Home | Úvod | Linky || Prezident SR | Predseda vlády SR | Úrad vlády SR | NR SR | Ústavný súd SR || OSN | EU | NATO

 

Parlamentný Kuriér
  Časopis Národnej rady Slovenskej republiky  

CCLXIII. - CCLXIV. ČÍSLO 2018

cenník reklamy | pridať | servis | E-mail   

PARLAMENTNÝ KURIÉR
časopis z Národnej rady
Slovenskej republiky

Mesačník, ročník XXVI.

Vydavateľ:
Slovenská národná reklamná
a realitná agentúra, spol. s r. o.
v spolupráci s Národnou radou SR, Vládou SR a Prezidentskou kanceláriou SR

Sídlo a adresa redakcie:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2

Adresa pre poštové zásielky:
Slovenská národná reklamná
a realitná agentúra, spol. s r. o.
P.O.BOX 115
830 00 Bratislava 3
parlamentny.kurier@gmail.com
frantisek.nagy101@gmail.com
(šéfredaktor)
www.parlamentnykurier.sk

Registrované MK SR č. EV4085/10
ISSN 1335–0307

Šéfredaktor:
František Nagy

Riaditeľ vydavateľstva:
Ľuboš Jurík

Redakcia:
Anna Komová
Peter Ondera
Mária Šišuláková
Peter Zemaník

Redakčný kruh:
Tibor Baštrnák
Ján Budaj
Natália Grausová
Tibor Jančula
Petra Krištúfková
Peter Osuský

Generálny riaditeľ:
František Nagy

Asistentka riaditeľa:
Magdaléna Horáková
0903 766 995

Inzercia: 0903 715 585

Riaditeľ pre obchod a marketing:
Marián Reisel
0903 599 099, 0905 224 492

Typo & lito:
AppleStudio

Tlač:
Kníhtlač Gerthofer

Fotografie:
Rudolf Bihary, archív redakcie

Predplatné a objednávky na uverejnenie reklamy prijíma:

Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, spol. s r. o.
Hríbová 31, 945 01 Komárno
IČO: 31440517

Cena jedného výtlačku bez DPH: 10,60 €

Dátum a miesto vydania: Bratislava, december 2018

Foto na titulnej strane:
Dóm svätej Alžbety v Košiciach

Úvodné slovo

Parlamentný kuriér začala od októbra 1993 vydávať Slovenská národná reklamná a propagačná agentúra v spolupráci s Národnou radou Slovenskej republiky. Parlamentný kuriér je reprezentatívny časopis Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prináša právne, ekonomické, politologické a kultúrno-spoločenské informácie pre vybraný okruh čitateľov s rozhodujúcim spoločenským vplyvom.

Parlamentný kuriér je určený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, členom vlády, Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, vedúcim predstaviteľom štátnej správy, samosprávy a politických strán. Jeho pravidelnými čitateľmi sú tiež diplomati akreditovaní na Slovensku, predstavitelia zastupiteľských orgánov v zahraničí, poprední manažéri v ekonomike, bankovníctve a finančníctve, predstavitelia spoločenských organizácií, pracovníci justície, vojenská generalita, poprední politológovia, podnikatelia, publicisti a umelci.

Parlamentný kuriér už dvadsaťsedem rokov uverejňuje informácie o činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, exkluzívne rozhovory, hĺbkové analýzy stavu a vývoja spoločnosti, ekonomické analýzy, analýzy zásadných úprav legislatívy, dianie v domácej a zahraničnej politike a ekonomike, politologické analýzy, články o histórii a informácie z oblasti kultúry.

Parlamentný kuriér vychádza na komerčnej báze a svoju spoluprácu ponúka domácim a zahraničným podnikateľským subjektom. Časopis poskytuje priestor pre účinnú propagáciu formou aktuálnych príspevkov a pre prestížnu inzerciu.

JUDr. František Nagy
šéfredaktor

Staňte sa našim čitateľom, spolutvorcom, inzerentom!

Parlamentný Kurier - Facebook

Vyberáme z aktuálneho čísla

Pápež je najvzácnejší človek, s akým som sa mohol stretnúť (A. Kiska)

SR je v rámci debát na summite o dlhodobom rozpočte obhajcom kohézie (P. Pelegrini)

Som hrdý na to, že som mohol byť pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2019 (A. Danko)

Najväčší modernizačný projekt ozbrojených síl v histórii sa stáva realitou (P. Gajdoš)

Aktualizácia
06.01.2019 21:38:36

Pridaj svoj e-mail

Copyright © Slovenská národná reklamná a realitná agentúra, s.r.o., 2000 - 2019 | All rights reserved